Umiejętności miękkie i twarde w CV. Poradnik i gotowe przykłady do wykorzystania w Twoim CV.

Pisząc w wielkim skrócie, umiejętności są to kompetencje, dzięki którym, dana osoba jest w czymś dobra. Niewątpliwie umiejętnością jest: bezwzrokowe (szybkie) pisanie na klawiaturze komputera, znajomość języka obcego, umiejętność negocjacji, wystąpienia publiczne itd.

Umiejętności możemy podzielić na dwa bloki, umiejętności twarde i umiejętności miękkie. Jedne i drugie są tak samo ważne aby należycie wykonywać postawione przed nami zadania zawodowe. Poniżej bardziej dokładny opis (definicja) wspomnianych kompetencji.

Umiejętności twarde - odnoszą się do wiedzy technicznej kandydata, zdobytej podczas nauczania, szkolenia, lub zdobytej poprzez doświadczenie. Są właściwe i niezbędne do realizacji określonych zadań.

Twarde umiejętności obejmują (wybrane przykłady dla uzyskania ogólnego poglądu):
 1. znajomość programów MS Excel, MS Word, MS PowerPoint;
 2. programowanie w JAVA, PHP, JavaScript, C++, C#;
 3. znajomość języków obcych - angielski, hiszpański, niemiecki, chiński (mandaryński);
 4. obsługa narzędzi i maszyn - obsługa wózka widłowego, obsługa walca drogowego, obsługa tokarki, obsługa strugarki wyrówniarki;
 5. i prawie każda inna umiejętność potrzebna do poprawnego i efektywnego wykonania zadania.

Umiejętności miękkie - są to cechy osobowości i nawyki, które m.in. charakteryzują jak pracujesz sam lub współpracujesz z innymi ludźmi. Kompetencje miękkie pośrednio pomagają wpasować się w środowisko pracy i kulturę firmy.

Przykłady umiejętności miękkich do wykorzystania w CV:
 1. komunikatywność;
 2. pewność siebie;
 3. zdolność adaptacji;
 4. kreatywność i otwarty umysł;
 5. umiejętność rozwiązywania problemów;
 6. praca zespołowa.

Potencjał kandydata i jego droga kariery w ogromnej mierze zależna jest o jego umiejętności miękkich.

umiejętności miękkie i twarde potencjał znaczenie i wpływ na sukcesy zawodowe

Według współpracownika Forbesa Naza Beheshtiego: "Trwa obecnie dyskusja na temat realatywnego znaczenia umiejętności miękkich i twardych, które pociągają za sobą rywalizację między nimi. Jedne i drugie są jednak konieczne i wzajemnie się uzupełniają".


REKLAMA

Twarde umiejętności plus umiejętności miękkie w skutecznym CV.

Zaprezentowanie w CV odpowiedniej kombinacji kompetencji twardych i miękkich jest bezsprzecznie niezbędne, aby twoje CV uzyskało mocną ocenę. Dobre połączenie umiejętności pokaże pracodawcy, że nie tylko jesteś dobrze przygotowany do pracy na konkretnym stanowisku, ale również będziesz w stanie dobrze współpracować w zespole i podejmować inne ważne zadania związane z efektywnym wykonywaniem zawodu.

Jak określić poziom umiejętności twardych w CV?

Do określenia swoich kompetencji w CV postaraj się używać zrozumiałej formy, m.in. dla języków obcych używaj Skali Rady Europy, czyli oznaczeń A1, A2, B1, B2, C1, C2 (więcej: jak określić poziom języków obcych w CV).

Do określenia np. znajomości narzędzi możesz użyć wyrażeń typu: poziom podstawowy, poziom średnio-zaawansowany, poziom zaawansowany, poziom biegły-profesjonalny.

poziom podstawowy - osoba posiada ogólną wiedzę, nie miała okazji zdobyć doświadczenia w praktyce lub doświadczenie jest bardzo małe (dotyczy to głównie absolwentów, którzy zazwyczaj opanowali jedynie teorię);
poziom średnio-zaawansowany - umiejętność była wykorzystywana w praktyce, osoba wymaga wsparcia przez bardziej doświadczonych pracowników w incydentalnych lub specjalnych sytuacjach. Osoba z tym poziomem biegłość ma jeszcze sporo miejsca na rozwój.
poziom zaawansowany - ten poziom biegłości oznacza że osoba zna się na rzeczy, nie potrzebuje już pomocy osób z większym doświadczeniem. Może także udzielać szkoleń osobom początkującym jak używać danego narzędzia.
poziom biegły-profesjonalny - przed tą osobą nie ma już żadnych tajemnic, profesjonalista i autorytet w zakresie danej umiejętności. Osoba, do której należy kierować pytania jeśli nie wiemy jak wykonać zadanie przypisane do tej konkretnej umiejętności technicznej.

Twoje CV powinno zawierać tylko najlepsze umiejętności. Pomiń te, z których masz tylko podstawową wiedzę.

Przykład określenia poziomu umiejętności w CV:

 1. zaawansowana znajomość programu MS Excel (tabele przestawne, formuły);
 2. język angielski - poziom C1;

Jak dopasować umiejętności do stanowiska pracy?

Dodanie listy umiejętności do życiorysu zawodowego jest łatwą czynnością. Natomiast umieszczenie odpowiednich kompetencji oraz określenie ich biegłości jest nieco trudniejszą sztuką. Wypełnienie sekcji umiejętności w CV kompletem kompetencji, które absolutnie nie mają nic wspólnego ze stanowiskiem pracy o które się ubiegasz, jest po prostu stratą czasu pracodawcy (czytelnik musi przebrnąć przez nieistotne dla niego informacje) i marnowaniem cennego miejsca w Twoim życiorysie.
Pamiętaj, celność jest kluczem. Zanim zaczniesz przygotowywać swoją listę umiejętności, dokładnie przeczytaj ofertę pracy, skanując listę zadań, dowiesz jakie umiejętności są wymagane na danym stanowisku. Jeżeli w ogłoszeniu znajdziesz kompetencje które posiadasz lub które się krzyżują z Twoimi, dodaj je do listy w Twoim CV (używaj podobnego słownictwa do tego z oferty pracy).

Ważne (uniwersalne) umiejętności miękkie i ich charakteryzacja (opis), które możesz wykorzystać w swoim CV.

Kompetencje będą się różnić w zależności od branży w której chcesz pracować, polityki firmy a także stanowiska o które się ubiegasz. Jednak istnieją pewne umiejętności, które zawsze będą cenione i pożądane przez pracodawców. Te kompetencje to umiejętności miękkie, mniej techniczne, mniej zależne od pełnionej funkcji/stanowiska, ale odnoszą się do Twojej postawy, do relacji w firmie, i tego jak sobie radzisz w różnych sytuacjach w miejscu zatrudnienia.

Oto kilka uniwersalnych umiejętności, które możesz użyć w swoim życiorysie zawodowym, oraz ich znaczenie.

 1. Komunikatywność - umiejętności komunikacyjne są potrzebne są aby prowadzić m.in. konstruktywną rozmowę z pracodawcą, współpracownikami, interesantami itd. Osoba komunikatywna potrafi przedstawić swoje stanowisko, zaprezentować sukcesy i bronić pewnych posunięć/kroków, zachowując przy tym jednocześnie dyplomatyczny charakter dialogu. Pracodawca chce wiedzieć, jak odnajdziesz się w całym wachlarzu kontaktów, czy będziesz wiedział, co powiedzieć, kiedy powiedzieć i jak to powiedzieć.
 2. Umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność pracy pod presją - sztuka radzenia sobie z postawionymi zadaniami zawodowymi i komplikacjami które mogą w trakcie prac wyniknąć. W trudnych sytuacjach pracownik często zmuszony jest sięgnąć po nieszablonowe rozwiązania i bardziej twórcze myślenie. W razie drobnych lub większych niepowodzeń nie poddaje się, nie popada w frustrację i zniechęcenie, ale dąży do pokonania problemu aby jak najlepiej zrealizować postawione mu cele.
 3. Praca zespołowa - większość stanowisk pracy wymaga współpracy z innymi, dotyczy to np. koordynacji działań. Pracodawca chce wiedzieć czy odnajdujesz się w pracy zespołowej, m.in. czy potrafisz i czy chcesz pracować z różnymi ludźmi i pomimo konfliktów i różnych nieporozumień (które mogą się przecież wydarzyć w każdej pracy na różnym etapie), jesteś w stanie wspólnie realizować duże projekty.
 4. Chęć rozwoju i gotowość do nauki - nie każdy jest Alfą & Omegą (być może tu i teraz jesteś). Generalnie świat idzie do przodu (przynajmniej tak powinno być), dokonuje się postęp i podejście do pracy. Bez względu na to, czy starasz się o pierwszą pracę na stanowisku młodszego specjalisty ds. obsługi klienta, czy chcesz pracować jako analityk systemów informatycznych, lub specjalista ds. baz danych, zawsze powinieneś być chętny do nauki i do podnoszenia swoich kompetencji.
 5. Elastyczność - czy że jesteś na tyle elastyczny aby się dostosować do nowych okoliczności i nowych wyzwań, czy potrafisz szybko zmienić nawyki i czy jesteś gotowy na zadania w pracy które znacznie się zmieniają się. Czasem idzie wszystko gładko, ale zdarzają się sytuacje że pracownicy mają wysokie i strome schody do pokonania. Pracodawca chce wiedzieć czy jesteś gotowy aby sobie z tym poradzić.

Grafika w CV pozwala zaprezentować w interesujący sposób umiejętności kandydata.

Grafika to atrakcyjna forma zaprezentowania w CV poziomu znajomości/biegłości swoich umiejętności. Do tego celu można użyć wykresów kołowych, słupkowych, wykresów punktowych itd. Tego typu prezentacja kompetencji (znajomości narzędzi m.in. oprogramowania, języków programowania itd.) dobrze sprawdzi się na stanowiskach kreatywnych m.in. grafika komputerowego, copywritera, kodera stron WWW, programisty itp.

Czy wiesz że przekaz graficzny trafia do czytelnika dużo szybciej i precyzyjniej niż tekst.
1/10 sekundy - tyle potrzebuje czytelnik aby zrozumieć graficzny przekaz (to o wiele szybciej, jakbyśmy do tego celu użyli samego tekstu).
Odpowiednie kolory mogą zwiększyć zainteresowanie czytelnika tą częścią aplikacji nawet o 80 procent.


Przykłady aplikacji z graficzną prezentacji znajomości narzędzi/oprogramowania w sekcji umiejętności:

punkty graficzna prezentacja kompetencji w CV programisty koderakołowe wykresy graficzna prezentacja umiejętności w CVwykresy słupkowe w sekcji umiejętności w CV grafika komputerowego


Gotowe przykłady umiejętności w CV na różne stanowiska pracy.

Przygotowaliśmy dla Was kilka przykładów na popularne stanowiska pracy, pamiętajcie najważniejsze to dopasować swoje umiejętności do konkretnej oferty pracy, nie naszą rolą jest podanie gotowych wzorów jeden do jednego. Ale pomoc w przygotowaniu takiego zestawienia kompetencji (mamy nadzieję że pomoże Wam ten artykuł i w nim zawarte wskazówki i przykłady).

Grafik komputerowy przykład umiejętności w CV:

 1. Photoshop — (zaawansowany);
 2. Illustrator — (zaawansowany);
 3. InDesign — (zaawansowany);
 4. HTML / CSS — (zaawansowany);
 5. Web design, infografika, design, grafika rastrowa i wektorowa, loga;
 1. Komunikatywność;
 2. Praca zespołowa;
 3. Kreatywność i otwarty umysł;
 4. Zamiłowanie do estetyki i detali;
 5. Zarządzanie czasem.

Pracownik biurowy (sekretarka, recepcjonistka, asystentka zarządu itp.) przykład umiejętności w CV:

 1. język angielski — C1 (zaawansowany);
 2. sprawna obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 3. średnio-zaawansowana znajomość oprogramowania MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 4. obsługa oprogramowania do faktur, kalendarza Google i inne;
 5. czynne prawo jazdy kategoria B;
 6. komunikatywność i zdolności interpersonalne;
 7. zdolności organizacyjne i umiejętność określenia priorytetów;
 8. wysoka kultura osobista;
 9. chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji.

Sprzedawca, kasjer - przykład umiejętności w CV:

 1. język angielski — B2 (średnio-zaawansowany);
 2. obsługa komputera i terminali płatniczych;
 3. obsługa oprogramowania do faktur oraz stanu magazynowego PC-Market 7;
 4. dobra znajomość produktu;
 5. umiejętna obsługa klienta;
 6. zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania czasem;
 7. życzliwość, rzetelność, współpraca i rozwiązywanie sporów;
 8. wysoka kultura osobista;
 9. chęć pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Stolarz meblowy - przykład umiejętności w CV:

 1. umiejętność czytania rysunków technicznych;
 2. wprawne poruszanie się w parku maszynowym:
  — piła formatowa, frezarka, strugarka wyrówniarka, taśmówka, szlifierka taśmowa itd.;
 3. obróbka drewna i obróbka płyt;
 4. konserwacja obrabiarek (m.in. wymiana noży w strugarce, klejenie taśm do szlifierki taśmowej i inne);
 5. umiejętność przygotowania stanowiska pracy, dobra organizacja i zarządzanie czasem;
 6. umiejętność przygotowania optymalnego procesu technologicznego;
 7. komunikatywność, dokładność, wydajność, praca zespołowa;
 8. motywacja i duża chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Barman - wzór umiejętności w CV:

 1. komunikatywność i umiejętność interpersonalne;
 2. wielozadaniowość oraz sprawna obsługa klienta;
 3. umiejętność słuchania i duże poczucie humoru;
 4. gościnność, cierpliwość, zręczność, komunikacja werbalna;
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. duża wiedza na temat receptur napoi i drinków.

Pracownik produkcji - wzór umiejętności w CV:

 1. znajomość standardów bezpieczeństwa;
 2. duża wiedza z mechaniki maszyn;
 3. sprawność fizyczna oraz wydajność;
 4. rzetelność oraz dbałość o detale;
 5. wielozadaniowość i współpraca;
 6. wysokie umiejętności komunikacyjne;
 7. podejmowanie trafnych decyzji i rozwiązywanie problemów.

Mocne strony (najważniejsze umiejętności) w "Podsumowaniu zawodowym" kandydata.

Czy już dodałeś na samej górze (zaraz pod danymi osobowymi) rubrykę "Podsumowanie zawodowe"? Jeżeli nie to zastanów się czy nie watro tego zrobić. Podsumowanie zawodowe to zaledwie 3-4 zdania w których należy się zaprezentować w jak najlepszy sposób. W bardziej obszerny sposób pisaliśmy już o tym w tym artykule - podsumowanie zawodowe w CV przykłady.
W dobrym podsumowani zawodowym muszą się znaleźć wyrażenia określające mocne strony kandydata, dlatego nie może tam zabraknąć Twoich umiejętności (postaw na te najlepsze, ilość 2-3 umiejętności).

Umiejętności w podsumowaniu zawodowym (przykłady: bankowiec, specjalista ds. marketingu w sieci, koordynator projektów, student tegoroczny absolwent wyższej szkoły o profilu informatyka programista):
Ambitny i dobrze zorganizowany specjalista ds. obsługi klienta banku z 5-letnim doświadczeniem. Chętny do podjęcia nowych wyzwań zawodowych w BNP Paribas. Dzięki doskonałym umiejętnościom komunikacyjnym i zaangażowaniu znacząco zdywersyfikowałem portfolio klientów, realizując w 120 procentach plan sprzedaży na rok 2018. Przychody oddziału w IV kwartale 2018 roku wzrosły o 30 procent.
Specjalista ds. marketingu w internecie, z dużym doświadczeniem w wykorzystaniu mediów społecznościowych Facebooka, Twittera i YouTube'a do budowania udanej strategii społecznościowej, która zwiększa świadomość marki, angażuje klientów, a ostatecznie potęguje ruch w sieci i konwersje. Posiadam dyplom z psychologii i obszerną wiedzę na temat psychologii efektywnego handlu i psychologii biznesu. Chciałbym podjąć nowe wyzwania w agencji reklamowej Widzialni.
Koordynator projektów, posiadam wykształcenie wyższe i 3-letnie doświadczenie w realizacji i obsłudze projektów marketingowych i reklamowych. Jestem osobą skrupulatną i dokładną, zorientowaną na jakość, potrafię umiejętnie planować czas i organizować pracę. Jestem osobą komunikatywną, biegle posługuje się językiem angielskim. Chciałbym podjąć pracę i zaangażować w nowe zadania w Państwa firmie na stanowisku koordynatora projektów.
Tegoroczny absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej (WIT), zorientowany na wyniki, pasjonat tworzenia przyjaznych dla użytkownika aplikacji w języku JAVA. Posiadam doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i osiągania dobrych wyników w pracy zespołowej. Dążę do pracy firmie XYZ jako młodszy programista JAVA, chciałbym współtworzyć zaawansowane oprogramowanie oraz rozwijać własne umiejętności programisty.

REKLAMA

 

Artykuły podobne do umiejętności w CV (wzory przykłady):


darmowe cv do pobrania w formacie DOCX programu Word

Szablony CV w Word pobierz za darmo

Potrzebujesz szablonów CV do pobrania i wypełniania/edycji w programie Microsoft Word? Pod tym linkiem przygotowaliśmy kilka darmowych egzemplarzy do pobrania. Znajdziesz tam m.in. proste CV (klasyczne i minimalistyczne), nowoczesny wzór z elementami grafiki (kreatywne CV) i sporo wskazówek jak przygotować profesjonalne ale przede wszystkim skuteczne dokumenty. Udostępnione dokumenty są łatwe (proste) w edycji wystarczy kliknąć na sekcję i zacząć wprowadzać zmiany.


hobby w cv m.in. fotografia

Hobby w CV - jak je opisać

Zainteresowania kandydata mogą podkreślić jego umiejętności w CV. Hobby może być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z tym co dana osoba robi zawodowo. Na przykład miłośnik kolarstwa rekreacyjnego stara się o pracę w salonie rowerowym, osoba która uprawia sporty zimowe aplikuje do sklepu z odzieżą i sprzętem do uprawiania właśnie tego aktywności. W połączeniu z pewnymi umiejętnościami m.in. komunikacyjnymi są to najlepsi kandydaci na to stanowisko.


zakłopotanie na twarzy kandydata podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych

Pierwsze CV bez doświadczenia

W tej sytuacji umiejętne i trafne określenie umiejętności w CV jest niezbędne. Nie masz odpowiedniego doświadczenia? Nie ma problemu. Twoje CV nie musi, a wręcz nie może świecić pustkami. Po pierwsze dokument musi spełnić swoją rolę, pierwszy cel to dobre wrażenie i przepustka na rozmowę kwalifikacyjną. Przeczytaj artykuł jak osoba bez doświadczenia (student, uczeń liceum technikum itd.) może napisać dobre CV. Miłej lektury.


list motywacyjny jako uzupełnienie głównej aplikacji

List motywacyjny wzór

List motywacyjny jest dopełnieniem i rozwinięciem Curriculum vitae. List motywacyjny ma celu prezentację najmocniejszych stron kandydata, i uświadamia pracodawcę iż nie jesteś przypadkowym kandydatem i posiadasz niezbędne kwalifikacje na proponowane stanowisko pracy. W liście motywacyjnym możesz zawrzeć swoje najmocniejsze strony (m.in. umiejętności), dodatkowo uzasadnij, dlaczego starasz się o pracę właśnie w tej firmie i na tym stanowisku. W artykule zaprezentowaliśmy gotowe wzory / przykłady.

Komentarze

Treść komentarza*:
Podpis:
 
= (Antyspam / Oblicz)  


avatar2020-03-31   Adam
W końcu konkrety, dzięki, bardzo mi pomogliście. Najlepsza strona !!!
avatar2019-12-03   Martyna
Graficzne umiejętności w CV wyglądają atrakcyjnie ale są zarezerwowane niestety dla wąskiej grupy pracowników.
avatar2019-11-27   Michał
Tego szukałem, świetny poradnik odnoście umiejętności i nie tylko, niezwykle pomocne okazały się wzory. Wielkie dzięki !!! Już wiem jak ma wyglądać moje nowe lepsze CV.

www.otokariera.pl © 2024   Polityka Prywatności i Pliki Cookies